• nl
Taalkeuze

Federale ambtenaren: wijziging van verlof voor ziekte of arbeidsongeval

Categorie: Overheid   Datum: 3/05/2013

De ministerraad van 29 maart 2013 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat voorziet in een aanpassing van de controles op ziekteverzuim in geval van ziekte en arbeidsongeval voor personeelsleden van de federale overheid. 

In dit ontwerpKB is het volgende bepaald:

  • Medex zal kunnen controleren of een ambtenaar van de federale overheid gerechtvaardigd afwezig is ten gevolge van een arbeidsongeval, een ongeval op de weg van en naar het werk of een beroepsziekte. Nu bestaat deze mogelijkheid enkel bij (gewone) ziekte;
  • De toelating om te cumuleren met een bijkomende activiteit wordt opgeschort als de federale ambtenaar in ziekteverlof is, niet beschikbaar is wegens ziekte, afwezig is omwille van een arbeidsongeval of ongeval van en naar het werk, thuis is omwille van een beroepsziekte of tewerkgesteld is in het stelsel van verminderde prestaties om medische redenen;
  • De ambtenaar die weigert te verschijnen voor de pensioencommissie na uitputting van zijn ziektekapitaal, zal in non-activiteit geplaatst worden.

Let wel, het gaat hier om bepalingen van een ontwerpKB. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen van bovenstaande wijzigingen. 

Bron: