• nl
Taalkeuze

Federale begroting en de tax shift

Categorie: Fiscaal   Datum: 31/07/2015

Vorige week bereikte de regering een akkoord over de federale begroting en de tax shift.

Hierbij vindt u dit akkoord in een notendop. Heel wat zaken moeten nog verduidelijkt en verder uitgewerkt worden:

Inkomsten zullen verkregen worden door:

 • De verhoging van de accijnzen op tabak, alcohol en suikerrijke dranken (zgn. gezondheidstaks);
 • De verhoging van de BTW op de elektriciteit van 6% naar 21%;
 • De verhoging van de dieselprijs (met 3,5 cent per liter) vanaf 2016, met als doel de prijzen van diesel en benzine naar elkaar toe te laten groeien. Deze verhoging zou geen betrekking hebben op de professionele diesel;
 • De verhoging van de werkgeversbijdragen op het SWT om het brugpensioen nog meer te ontraden;
 • De roerende voorheffing op aandelen, obligaties enz. wordt verhoogd, van 25% naar 27%, met uitzondering van spaarboekjes en de KMO’s;
 • Een speculatietaks voor wie zijn aandelen al na minder dan 6 maanden van de hand doet; 
 • De Minister van Financiën werkt aan een nieuw fiscaal fraudeplan dat, samen met een betere inning van de belastingen, voor meer inkomsten moet zorgen;
 • De ziekenfondsen moeten 100 miljoen euro besparen.

De volgende versoepelingen komen in ruil:

 • Een belastingvermindering op het loon van de werknemer zodat men 100 euro netto per maand meer zou overhouden op het loon tegen 2018. Dit zou enkel gelden voor de lage en middenlonen doch het is nog onduidelijk welke lonen hieronder begrepen moeten worden;
 • Een lastenverlaging voor de ondernemingen doordat de sociale werkgeversbijdrage zakt van 33% naar 25%. Dit moet nieuwe jobs creëren;
 • De lastenverlaging voor ploegen- en nachtarbeid waarin was voorzien voor 2019, zal al in 2016 uitgevoerd worden;
 • De volledige loonhandicap met de buurlanden zal weggewerkt worden. Daaraan wordt ook 430 miljoen euro extra gekoppeld voor de economische ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen;
 • Het gewaarborgd loon zou niet verlengd worden naar 2 maanden loon (hiervan werd gewag gemaakt in het Regeerakkoord). 

Bron: 

 • Persmededelingen