• nl
Taalkeuze

Feestdagen 2014: vergeet uw collectieve vervangingsfeestdagen niet bekend te maken vr 15 december 2013!

Categorie: Sociaal   Datum: 31/10/2013

Legt u de vervangingsfeestdagen voor 2014 collectief vast in uw onderneming voor al uw werknemers, dan moet u een aantal spelregels respecteren. Hieronder zetten we deze voor u op een rij.

De wettelijke feestdagen

De 10 wettelijke feestdagen in 2014 zijn:

Feestdag Datum
Nieuwjaar Woensdag 1 januari 2014
Paasmaandag Maandag 21 april 2014
Feest van de Arbeid Donderdag 1 mei 2014
Onze-Lieve-Heer Hemelvaart Donderdag 29 mei 2014
Pinkstermaandag Maandag 9 juni 2014
Nationale Feestdag Maandag 21 juli 2014
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Vrijdag 15 augustus 2014
Allerheiligen Zaterdag 1 november 2014
Wapenstilstand Dinsdag 11 november 2014
Kerstmis Donderdag 25 december 2014

De vervangingsfeestdagen

Feestdagen die samenvallen met een gewone inactiviteitsdag in de onderneming (doorgaans zaterdag en/of zondag), moeten vervangen worden door een andere dag waarop normaal gezien wel wordt gewerkt.

De te vervangen feestdag in 2014 (in een 5-dagenweek) is zaterdag 1 november 2014.

Hoe de vervangingsfeestdag(en) vastleggen?

Op sectorniveau

Vaststelling van de vervangingsdag door een beslissing van het Paritair Comité voor alle ondernemingen die onder haar bevoegdheid vallen. 

Voor de volledige onderneming

Vaststelling door de Ondernemingsraad, of in overleg tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging, of bij gebrek hieraan, door een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemers. In die gevallen moet de beslissing genomen worden vóór 15 december 2013.

Door individueel akkoord

Als er geen collectieve overeenstemming bereikt wordt binnen de onderneming, kan de vervangingsdag ook bepaald worden door een individuele overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer.

Geen akkoord

Dan wordt de feestdag automatisch vervangen door de eerstvolgende dag na die feestdag waarop in de onderneming normaal wel wordt gewerkt.

Bekendmaking collectieve vervangingsfeestdagen 2014 vóór 15 december 2013

Wanneer de vervangingsdag van de feestdag collectief in de onderneming wordt vastgelegd, moet deze in de onderneming worden bekendgemaakt vóór 15 december 2013.

Dit gebeurt door een ondertekend en gedateerd bericht in de lokalen van de onderneming uit te hangen. Een kopie van dit bericht moet als bijlage toegevoegd worden aan het arbeidsreglement en verstuurd worden naar de Sociale Inspectie.

Een model van kennisgeving vindt u op de website www.easypay-group.com onder de rubriek Modeldocumenten -  Schorsing arbeidsovereenkomst - Feestdagen. 

Voor full-service klanten van het sociaal secretariaat

Gelieve de vervangingsdag mede te delen aan uw dossierbeheerder via het model van kennisgeving. Op uw uitdrukkelijk verzoek maakt uw dossierbeheerder deze kopie over aan de Sociale Inspectie.

Bron: 

  • Wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, BS 31 januari 1974;
  • KB van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, BS 24 april 1974, 5840.