• nl
Taalkeuze

Feestdagen 2016: vergeet uw collectieve vervangingsfeestdagen niet bekend te maken vóór 15 december 2015!

Categorie: Sociaal   Datum: 30/10/2015

Legt u de vervangingsfeestdagen voor 2016 collectief vast in uw onderneming voor al uw werknemers, dan moet u een aantal spelregels respecteren. Hieronder zetten we deze voor u op een rij.

De wettelijke feestdagen

De wettelijke feestdagen in 2016 zijn: 

 • Nieuwjaar: vrijdag 1 januari 2016
 • Paasmaandag: maandag 28 maart 2016
 • Feest van de Arbeid: zondag 1 mei 2016
 • Onze-Lieve-Heer Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016
 • Pinkstermaandag: maandag 16 mei 2016
 • Nationale Feestdag: donderdag 21 juli 2016
 • Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart: maandag 15 augustus 2016
 • Allerheiligen: dinsdag 1 november 2016
 • Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2016
 • Kerstmis: zondag 25 december 2016

De vervangingsfeestdagen

Feestdagen die samenvallen met een gewone inactiviteitsdag in de onderneming (doorgaans zaterdag en/of zondag), moeten vervangen worden door een andere dag waarop normaal gezien wel wordt gewerkt.

De te vervangen feestdagen in 2016 (in een 5-dagenweek) zijn zondag 1 mei 2016 en zondag 25 december 2016.

Hoe de vervangingsfeestdag(en) vastleggen?

Op sectorniveau

Vaststelling van de vervangingsdag door een beslissing van het Paritair Comité voor alle ondernemingen die onder haar bevoegdheid vallen. 

Voor de volledige onderneming

Vaststelling door de Ondernemingsraad, of in overleg tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging, of bij gebrek hieraan, door een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemers. In die gevallen moet de beslissing genomen worden vóór 15 december 2015.

Door individueel akkoord

Als er geen collectieve overeenstemming bereikt wordt binnen de onderneming, kan de vervangingsdag ook bepaald worden door een individuele overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer.

Geen akkoord

Dan wordt de feestdag automatisch vervangen door de eerstvolgende dag na die feestdag waarop in de onderneming normaal wel wordt gewerkt.

Bekendmaking collectieve vervangingsfeestdagen 2016 vóór 15 december 2015

Wanneer de vervangingsdag van de feestdag collectief in de onderneming wordt vastgelegd, moet deze in de onderneming worden bekendgemaakt vóór 15 december 2015.

Dit gebeurt door een ondertekend en gedateerd bericht in de lokalen van de onderneming uit te hangen. Een kopie van dit bericht moet als bijlage toegevoegd worden aan het arbeidsreglement en verstuurd worden naar de Sociale Inspectie.

Een model van kennisgeving vindt u op de website https://www.easypay-group.com/nl_BE/legal_services/aanbod/ onder de rubriek Modeldocumenten - Schorsing arbeidsovereenkomst - Feestdagen. 

Voor full-service klanten van het sociaal secretariaat

Gelieve de vervangingsdag mee te delen aan uw dossierbeheerder via het model van kennisgeving. Op uw uitdrukkelijk verzoek maakt uw dossierbeheerder deze kopie over aan de Sociale Inspectie.

Bron: 

 • Wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, BS 31 januari 1974;
 • KB van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, BS 24 april 1974, 5840.