• nl
Taalkeuze

Fiscale aftrek dienstencheques en PWA-cheques beperkt

Categorie: Fiscaal   Datum: 9/08/2013

Voor de aankoop van dienstencheques of PWA-cheques kan een belastingvermindering genoten worden. Deze vermindering bedroeg 2.720 EUR (basisbedrag/niet-geïndexeerd = 1.810 EUR).

Vanaf 1 juli 2013 wordt de maximale aftrek beperkt tot 1.380 EUR (basisbedrag/niet-geïndexeerd = 920 EUR) per belastingplichtige en per jaar. 

Voor uitgaven gedaan vóór 1 juli 2013 mag nog rekening worden gehouden met de oude grens.

Bron: 

  • Wet houdende diverse bepalingen, BS 1 augustus 2013, 48270.