• nl
Taalkeuze

Fiscale fiches in te dienen vr 1 maart 2018!

Categorie: Fiscaal   Datum: 9/02/2018

Zoals ieder jaar dient u als werkgever een Belcotax-aangifte uit te voeren en uw werknemers de nodige fiscale fiches te bezorgen. Volgens de algemene regels dienen deze verplichtingen te worden uitgevoerd vóór 1 maart 2018 (= uiterlijk op 28 februari 2018).

Let op! De FOD Financiën legt in het kader van sensibiliseringsacties bepaalde sancties op aan schuldenaars van bedrijfsvoorheffing die hun fiscale verplichtingen niet, onvolledig of te laat nakomen:

  • administratieve boetes (bedragen lopen op van 50 EUR voor een eerste overtreding en van 125 tot 1.250 EUR voor een volgende overtreding);
  • belastingverhogingen (percentages lopen op van 0% voor een eerste overtreding en van 10% tot 50% op het niet-aangegeven of niet-betaalde bedrag voor een volgende overtreding).

Bron: