• nl
Taalkeuze

Fiscale fiches inkomstenjaar 2013 - aanslagjaar 2014

Categorie: Fiscaal   Datum: 24/01/2014

Zoals ieder jaar dient u als werkgever een Belcotax-aangifte uit te voeren en uw werknemers de nodige fiscale fiches te bezorgen. 

Volgens de algemene regels dienen deze verplichtingen te worden uitgevoerd vóór 1 maart 2014 ( = uiterlijk op 28 februari).

Op de fiche 281.10 zijn er volgende belangrijke wijzigingen te bespeuren: 

  • Een nieuw veld en code 263 voor de bezoldigingen voor gelegenheidswerknemers in de horeca die belast worden tegen 33%. 
  • Aanpassing van de interpretatie van de vrijstellingen inzake bedrijfsvoorheffing voor gepresteerde opzeggingstermijn of vergoedingen. Vanaf heden dient men het bedrag steeds te beperken tot 640 EUR voor opzeggingen vanaf 1 januari 2013.

Alle berichten aan de werkgever kan u steeds lezen en consulteren via de website van de Federale Overheidsdienst Financiën www.fisconet.fgov.be (onder Home > FISCALITEIT > Inkomstenbelastingen > Administratieve richtlijnen en commentaren > Fiscale fiches en bericht aan de schuldenaars van inkomsten). 

Bron: