• nl
Taalkeuze

Flitsmarathon: wie betaalt de rekening?

Categorie: Sociaal   Datum: 7/10/2016

Op maandag 3 oktober 2016 vond opnieuw een aangekondigde flitsmarathon plaats in het hele land. Al snel volgde het bericht dat alweer massaal veel werknemers op overdreven snelheid werden betrapt.

Aanvankelijke betaling door de werkgever

Als werkgever kan u er aanvankelijk toe gehouden zijn om de boete te betalen wanneer de overtreding plaatsvond terwijl de werknemer zijn functie uitoefende.

Boetes die voor het gebruik van de bedrijfswagen in de privésfeer werden opgelegd vallen logischerwijze volledig ten laste van de werknemer.

Terugvordering van de werknemer

Gezien overdreven snelheid een strafrechtelijke inbreuk uitmaakt waar de werknemer strafrechtelijk voor aansprakelijk is, kan de werkgever het bedrag van de boete uiteraard achteraf terugvorderen van zijn werknemer.

Let wel, als u als werkgever beslist dit niet te doen dan heeft de geflitste werknemer in principe een voordeel ontvangen waarop zowel socialezekerheidsbijdragen als belastingen verschuldigd zijn!

Op sociaal vlak zal immers een solidariteitsbijdrage van 33% ten laste van de werkgever op de boete verschuldigd zijn, dit gezien de wetgever wilde vermijden dat een werkgever zijn werknemers zou aanzetten tot overtredingen (overdreven snelheid) om bijvoorbeeld bepaalde deadlines te halen.

Op fiscaal vlak vormt de ten-laste-name van de boete door de werkgever een voordeel van alle aard dat aan belastingen onderworpen is.

Houd er rekening mee dat deze regeling alleen geldt voor boetes die zijn opgelopen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Indien u als werkgever eveneens zou voorzien in de algemene terugbetaling van boetes (waaronder boetes opgelegd in de privésfeer), wordt dergelijke terugbetaling aanzien als gewoon loon. Dit betekent dat de gewone werkgevers- en werknemersbijdragen verschuldigd zullen zijn!

Boete in eigen bus

Het goede nieuws voor de werkgever is dat meer en meer chauffeurs van bedrijfswagens het proces-verbaal tegenwoordig zelf in hun brievenbus krijgen, wat discussie enigszins kan beperken.

Dit komt doordat de leasingmaatschappijen in samenwerking met de politiediensten en de FOD Mobiliteit in een speciaal platform hebben voorzien (Fines Management Services - FMS). Via dit platform kan de politie gemakkelijk nagaan wie de effectief overtredende chauffeur is van de geleasede wagen.