• nl
Taalkeuze

Forfaitaire raming VAA GSM - internet - telefoonabonnement: RSZ treedt fiscale behandeling bij

Datum: 17/08/2018

In haar tussentijdse instructies van 26 juli 2018 verduidelijkt de RSZ haar standpunt omtrent de behandeling van het VAA voor de GSM, telefoonabonnement en internet. Wanneer een werkgever een systeem instelt waarbij de werknemer op een correcte manier zijn volledige privé-telefoongebruik betaalt, dan moet er geen voordeel voor het GSM-toestel in rekening worden gebracht.

De RSZ verduidelijkt hierbij dat het geen rol speelt welk systeem gehanteerd wordt (2 simkaarten, verantwoord verbruiksforfait voor beroepsgebruik, … ) en ook niet of de werknemer zijn privé-aandeel rechtstreeks betaalt  aan de provider of aan zijn werkgever. De RSZ is dus wat dit laatste betreft enigszins soepeler dan de fiscus, die vereist dat het privé-verbruik afzonderlijk en rechtstreeks door de provider wordt gefactureerd aan de werknemer.

Bron: