• nl
Taalkeuze

Forfaitaire verblijfsvergoedingen nu ook voor buitenlandse dienstreizen van meer dan 30 dagen

Categorie: Sociaal   Datum: 25/10/2013

Algemeen

Werknemers en bedrijfsleiders die in opdracht van hun werkgever of vennootschap verplaatsingen maken naar het buitenland kunnen hiervoor forfaitaire verblijfsvergoedingen ontvangen. Wanneer de onderneming aan haar werknemers en bedrijfsleiders in het kader van dergelijke buitenlandse opdrachten dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen toekent, kunnen deze vergoedingen onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen als een niet-belastbare terugbetaling worden aangemerkt. Deze  bedragen kan u ook steeds terugvinden in onze rubriek sleutelcijfers “Forfaitaire verblijfsvergoedingen werkopdrachten buitenland” op www.easypay-group.com.

Dienstreis maximum 30 kalenderdagen

Tot op heden bestonden er fiscale circulaires die forfaitaire verblijfsvergoedingen regelden die enkel betrekking hadden op dienstreizen van maximum 30 opeenvolgende kalenderdagen. 

De administratie aanvaardt in het algemeen volgende maximale forfaitaire verblijfsvergoeding: 

  • 37,18 EUR per dag; of
  • de forfaitaire dagvergoeding, onderverdeeld per land, die de FOD Buitenlandse Zaken hanteert voor ambtenaren behorend tot "categorie 1".

Deze forfaitaire onkostenvergoeding kan slechts toegepast worden voor een buitenlandse dienstreis van korte duur. 

Dienstreis meer dan 30 kalenderdagen

De fiscus stelt nu in zijn nieuwe circulaire d.d. 10 oktober 2013 dat, onder bepaalde voorwaarden, de dagelijkse forfaitaire vergoedingen ook kunnen worden toegekend voor buitenlandse dienstreizen van meer dan 30 opeenvolgende kalenderdagen in het buitenland.

De administratie aanvaardt voortaan volgende maximale forfaitaire verblijfsvergoedingen:

  • 37,18 EUR per dag; of
  • de forfaitaire dagvergoeding, onderverdeeld per land, die de FOD Buitenlandse Zaken hanteert voor ambtenaren behorend tot "categorie 2".

De vergoeding is evenwel nog onderworpen aan volgende voorwaarden: 

  • de toekenning of betaling van deze forfaitaire vergoedingen voor eenzelfde opdracht wordt beperkt tot maximum 24 maanden;
  • de toekenning of betaling wordt onderbroken in geval van definitieve vestiging van de werknemer of bedrijfsleider in het buitenland.

Bron:

  • Circulaire nr. Ci.RH.241/609.972 (AAfisc Nr. 38/2013) dd. 10.10.2013