• nl
Taalkeuze

Forfaitaire verblijfsvergoedingen voor werkopdrachten in het buitenland: aangepaste bedragen!

Categorie: Sociaal   Datum: 1/12/2017

In onze Nieuwsflash van 6 oktober 2017 werd melding gemaakt van de aangepaste bedragen voor dienstreizen naar het buitenland. Op deze bedragen kwam echter veel kritiek aangezien ze lager bleken te zijn dan de bedragen van 2016.

Om die reden werd in het Belgisch Staatsblad van 22 november 2017 een aangepaste tabel met hogere bedragen gepubliceerd. Deze aangepaste bedragen zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie, namelijk 22 november 2017.

De eerder verschenen bedragen waren van toepassing vanaf 1 oktober 2017. De nieuwe bedragen gelden vanaf 22 november 2017. Voor de dienstreizen tussen 1 oktober en 22 november 2017 waarvoor nog geen vergoedingen werden uitbetaald, mag het meest voordelige bedrag aan de werknemer worden toegekend.

Bron:

  • Ministerieel besluit van 16 november 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 september 2017 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, BS 22 november 2017, 99910.