• nl
Taalkeuze

Forfaitaire verblijfsvergoedingen voor werkopdrachten in het buitenland: nieuwe bedragen vanaf 1 april 2016

Categorie: Fiscaal   Datum: 22/04/2016

In het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2016 werden de landentabellen met de geïndexeerde forfaitaire verblijfsvergoedingen gepubliceerd die door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking toegekend worden aan ambtenaren die zich voor een officiële opdracht naar het buitenland begeven.

De bedragen die in deze landentabel worden opgenomen onder categorie 1 (ambtenaren behorende tot de carrière Hoofdbestuur) kunnen ook toegepast worden voor werknemers uit de privésector die door hun werkgever worden uitgezonden voor “korte” opdrachten in het buitenland (maximum 30 kalenderdagen).

De lagere bedragen van categorie 2 mogen in de privésector gebruikt worden voor “lange” opdrachten in het buitenland.

Deze forfaitaire verblijfsvergoedingen kunnen door werkgevers vrij van belastingen en vrij van RSZ-bijdragen betaald worden als tegemoetkoming in de kosten die hun werknemers tijdens werkopdrachten op verplaatsing in het buitenland maken. Het betreft werknemers die zich occasioneel naar het buitenland moeten verplaatsen (i.e. niet in het kader van de normale dagdagelijkse beroepsactiviteit).

De bedragen van deze dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen dekken de maaltijdkosten en diverse kleinere uitgaven (bv. lokale telefoongesprekken, parking, fooien, plaatselijk openbaar vervoer, taxi, drank, versnaperingen, enz.), maar dekken NIET de huisvestingskosten en verplaatsingskosten van en naar de buitenlandse bestemming. Voor de terugbetaling van de huisvestingskosten (hotel, …) worden noch door de RSZ, noch door de fiscus forfaitaire tarieven aanvaard. De werkgever betaalt in dat geval best de werkelijk gedragen kosten terug aan de hand van bewijsstukken.

De nieuwe bedragen zijn van toepassing vanaf 1 april 2016.

U kunt deze nieuwe bedragen raadplegen op onze website onder de rubriek sleutelcijfers.

Bron:

  • Ministerieel besluit van 29 maart 2016 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, BS 15 april 2016, 25925;
  • Voor meer info inzake de dienstreizen van meer of minder dan 30 kalenderdagen, verwijzen wij naar onze Nieuwsflash van 25 oktober 2013.