• nl
Taalkeuze

Formaliteiten aanvragen start- en stagebonus

Datum: 2/11/2018

Op 22 oktober 2018 werd een ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad betreffende de formaliteiten die nageleefd dienen te worden bij de aanvraag van een start- en stagebonus in Vlaanderen.

Sinds 1 september 2018 is de regelgeving van de start- en stagebonus grondig gewijzigd.

De startbonus is er voor leerlingen die een alternerende opleiding volgen, en de stagebonus is er voor werkgevers die een leerling uit een alternerende opleiding opleiden of tewerkstellen.

De bonus bedraagt voor het eerste en tweede opleidingsjaar 500,00 EUR en voor het derde opleidingsjaar 750,00 EUR.

De aanvraag voor die bonus dient te gebeuren bij het Departement Werk en Sociale Economie, uiterlijk 4 maanden na het einde van het schooljaar. Voor de bonussen loopt een schooljaar van  1 september tot 31 augustus.

Het ministerieel besluit regelt nu de formaliteiten die nageleefd dienen te worden bij de aanvraag van die bonussen. 

Meer praktische informatie vindt u hier terug: https://www.werk.be/online-diensten/start-en-stagebonus.

Bron:

  • Ministerieel besluit van 25 september 2018 betreffende de start- en stagebonus, B.S. 22 oktober 2018.