• nl
Taalkeuze

Ge´ndexeerde fiscale bedragen inkomstenjaar 2014

Categorie: Fiscaal   Datum: 31/01/2014

In het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2014 verschenen de geïndexeerde fiscale bedragen voor de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015. Hieronder een overzicht van een aantal relevante bedragen.  

U kunt alle belangrijke aangepaste bedragen tevens terugvinden in de Sleutelcijfers op onze website => www.easypay-group.com  > Legal Services > Aanbod > Informatie > Sleutelcijfers

Voordeel van alle aard bedrijfswagen – minimumvoordeel en referentie-CO2-uitstoot

Het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig mag nooit minder bedragen dan 820 EUR (niet-geïndexeerde bedrag) per jaar.  

Voor inkomstenjaar 2014 komt dit neer op een ondergrens van 1.250 EUR (1.230 EUR vorig jaar). 

De referentie-CO2-uitstoot wordt voor inkomstenjaar 2014 vastgesteld op:

 • 112 g/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor
 • 93 g/km voor voertuigen met een dieselmotor.

Voordeel alle aard verwarming en elektriciteit 

Een werkgever die aan een werknemer gratis verwarming en/of elektriciteit verstrekt, biedt hem fiscaal gezien een belastbaar voordeel. Ook het gratis ter beschikking stellen van een woonruimte maakt een belastbaar voordeel uit. 

Deze voordelen worden forfaitair geraamd als volgt:

 • Het forfait voor verwarming voor:
  • leidinggevend personeel en bedrijfsleiders bedraagt 1.900 EUR (1.870 EUR vorig jaar); 
  • andere verkrijgers bedraagt 850 EUR (840 EUR vorig jaar);
 • Het forfait voor elektriciteit voor:
  • leidinggevend personeel en bedrijfsleiders bedraagt 940 EUR (930 EUR vorig jaar); 
  • andere verkrijgers bedraagt 430 EUR (420 EUR vorig jaar).

PC-privé 

De werkgever kan in het kader van PC-privé de totaliteit of een gedeelte van de aankoopprijs van een pc in nieuwe staat al dan niet met randapparatuur en/of internetaansluiting of -abonnement, terugbetalen aan de werknemer. De tussenkomst kan voor 840 EUR (830 EUR vorig jaar) per belastbaar tijdperk vrijgesteld worden. 

Eén van de voorwaarden om het gunstregime te kunnen genieten, is dat het belastbaar inkomen in 2014 van de werknemer niet meer bedraagt dan 32.880 EUR (32.520 EUR vorig jaar). 

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Sinds 2008 kan de werkgever aan elke werknemer jaarlijks een bonus toekennen die onderworpen is aan een fiscaal gunstregime. Voor de fiscus kan men in 2014 een bonus toekennen van maximum 2.722 EUR ( 2.695 EUR vorig jaar). 

Opgelet: sinds 1 januari 2013 is deze bonus onderworpen aan een persoonlijke bijdrage van 13,07%. Het maximum vrijgesteld bedrag voor de RSZ bedraagt 3.131 EUR (3.100 EUR vorig jaar).

Bron:  

 • Stafdienst Beleidsexpertise -en ondersteuning. Administratie van Fiscale Zaken. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. Aanslagjaar 2015, BS 20.01.2014, 4188.