• nl
Taalkeuze

Ge´ndexeerde fiscale bedragen inkomstenjaar 2016

Categorie: Fiscaal   Datum: 29/01/2016

In het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2016 verschenen de geïndexeerde fiscale bedragen voor de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2017. Hieronder een overzicht van een aantal relevante bedragen.  

Voordeel van alle aard bedrijfswagen - minimumvoordeel 

Het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig mag nooit minder bedragen dan 820 EUR (niet-geïndexeerde bedrag) per jaar.  

Voor inkomstenjaar 2016 komt dit neer op een ondergrens van 1.260 EUR

Voordeel alle aard verwarming en elektriciteit 

Een werkgever die aan een werknemer gratis verwarming en/of elektriciteit verstrekt, biedt hem fiscaal gezien een belastbaar voordeel. Ook het gratis ter beschikking stellen van een woonruimte maakt een belastbaar voordeel uit. 

Deze voordelen worden forfaitair geraamd als volgt:

 • Het forfait voor verwarming voor:
  • leidinggevend personeel en bedrijfsleiders bedraagt 1.910 EUR
  • andere verkrijgers bedraagt 860 EUR (idem als vorig jaar);
 • Het forfait voor elektriciteit voor:
  • leidinggevend personeel en bedrijfsleiders bedraagt 950 EUR (idem als vorig jaar); 
  • andere verkrijgers bedraagt 430 EUR (idem als vorig jaar).

PC-privé 

De werkgever kan in het kader van PC-privé de totaliteit of een gedeelte van de aankoopprijs van een pc in nieuwe staat al dan niet met randapparatuur en/of internetaansluiting of -abonnement, terugbetalen aan de werknemer. De tussenkomst kan voor 840 EUR (idem als vorig jaar) per belastbaar tijdperk vrijgesteld worden. 

Eén van de voorwaarden om het gunstregime te kunnen genieten, is dat het belastbaar inkomen in 2016 van de werknemer niet meer bedraagt dan 33.170 EUR (32.990 EUR vorig jaar). 

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Sinds 2008 kan de werkgever aan elke werknemer jaarlijks een bonus toekennen die onderworpen is aan een fiscaal gunstregime. Voor de fiscus kan men in 2016 een bonus toekennen van maximum 2.798 EUR (2.722 EUR vorig jaar). 

Voor meer informatie over de andere geïndexeerde fiscale bedragen: klik hier

Bron:  

 • Stafdienst Beleidsexpertise -en ondersteuning. Administratie van Fiscale Zaken. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. Aanslagjaar 2017, BS 28 januari 2016, 6480.