• nl
Taalkeuze

Geen bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers bij aanwerving tijdens de maanden oktober, november of december 2016

Categorie: Fiscaal   Datum: 9/09/2016

Indien u als werkgever een jongere in dienst neemt tijdens de maanden oktober, november en/of december 2016, kan deze jongere genieten van een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing indien voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht;
  • iedere studie met volledig leerplan of volledige leertijd hebben stopgezet;
  • alle activiteiten die door een studie, leertijd of opleidingsprogramma opgelegd zijn, hebben stopgezet;
  • zijn tewerkstelling aanvatten tijdens de maanden oktober, november en/of december;
  • een bruto belastbaar maandinkomen ontvangen dat niet hoger is dan 2.950 EUR.

Deze jongeren zullen de grens van het belastbaar inkomen niet bereiken en bijgevolg geen personenbelasting verschuldigd zijn op het einde van het jaar van hun indiensttreding. Om deze reden dient er ook geen bedrijfsvoorheffing (dit is een voorschot op de personenbelasting) te worden ingehouden op het inkomen van de jonge werknemer die in dienst treedt in de loop van het vierde kwartaal.

Bron:

  • Koninklijk Besluit van 16 december 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 21 december 2015, 76534.