• nl
Taalkeuze

Geen herwaardering bedrijfstoeslag SWT op 1 januari 2014

Categorie: Sociaal   Datum: 10/01/2014

Normalerwijze vindt er elk jaar op 1 januari een herwaardering plaats van de bedrijfstoeslag van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). 

Desalniettemin zal er, net zoals in 2010 en 2012, geen herwaardering plaatsvinden van deze bedrijfstoeslag op 1 januari 2014, rekening houdend met de beperkte ontwikkeling van de regelingslonen. De Nationale Arbeidsraad deelde dit via haar website www.cnt-nar.be mee. 

Ook andere bedragen worden niet aangepast! Het betreft onder meer het maximum in aanmerking te nemen brutoloonplafond voor de berekening van de bedrijfstoeslag (voor nieuwe werklozen met bedrijfstoeslag), alsook de minimum grensbedragen waarmee men rekening moet houden bij de RSZ-inhoudingen.

U kunt de meest recente bedragen steeds raadplegen op onze website www.easypay-group.com, door in te loggen op my.easypay-group (rubriek juridische info, subrubriek sleutelcijfers).

Bron: