• nl
Taalkeuze

Geen herwaardering bedrijfstoeslag SWT op 1 januari 2015

Categorie: Sociaal   Datum: 2/01/2015

Normalerwijze vindt er elk jaar op 1 januari een herwaardering plaats van de bedrijfstoeslag van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). 

Desalniettemin zal er, net zoals in 2014, geen herwaardering plaatsvinden van deze bedrijfstoeslag op 1 januari 2015, rekening houdend met de beperkte ontwikkeling van de regelingslonen. De Nationale Arbeidsraad deelde dit via haar website mee. 

Ook andere bedragen worden niet aangepast! Het betreft onder meer het maximum in aanmerking te nemen brutoloonplafond voor de berekening van de bedrijfstoeslag (voor nieuwe werklozen met bedrijfstoeslag), alsook de minimum grensbedragen waarmee men rekening moet houden bij de RSZ-inhoudingen.

U kunt de meest recente bedragen met betrekking tot het sleutelcijfer “werkloosheid met bedrijfstoeslag” steeds raadplegen via onze website.

Bron: