• nl
Taalkeuze

Geen herwaardering bedrijfstoeslag SWT op 1 januari 2017

Categorie: Diverse   Datum: 16/12/2016

Normalerwijze vindt er elk jaar op 1 januari een herwaardering plaats van de bedrijfstoeslag van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).

Desalniettemin zal er geen herwaardering plaatsvinden van deze bedrijfstoeslag op 1 januari 2017, rekening houdend met de beperkte ontwikkeling van de regelingslonen. De Nationale Arbeidsraad deelde dit via haar website mee.

U kunt de meest recente bedragen met betrekking tot het sleutelcijfer “werkloosheid met bedrijfstoeslag” steeds raadplegen via onze website.

Bron: