• nl
Taalkeuze

Geen onderwerping aan RSZ van sommige werknemers met een handicap vanaf 1 oktober 2017

Categorie: Sociaal   Datum: 10/11/2017

Vanaf 1 oktober 2017 zijn bepaalde personen met een handicap niet langer onderworpen aan de RSZ. Het gaat om personen gebonden via een bijzondere leerovereenkomst voor omscholing (bv. AVIQ-stagiairs) en personen gebonden via een overeenkomst voor versnelde beroepsopleiding.

Wat moet er nu concreet gebeuren naar aanleiding van deze wijziging? Er dient een Dimona OUT te gebeuren. Dit moet plaatsvinden zelfs al blijft de betrokken werknemer in dienst.

De Dimona OUT moest gebeuren op datum van 30/09/2017. Als de Dimona OUT nu pas gebeurt, dan zal de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid deze echter niet als laattijdig beschouwen.

Er wordt ook aangeraden om vanaf 1 oktober 2017 een DWD (Dimona without DmfA) uit te voeren voor de werknemers waarvoor verplicht sociale documenten moeten worden bijgehouden, zoals bijvoorbeeld voor AVIQ-stagiairs.

Indien de werknemer een bediende is, dan dient eveneens het vertrekvakantiegeld uitbetaald te worden, zoals bij een einde van tewerkstelling. Indien de werknemer een arbeider is, dan dient er omtrent het vakantiegeld niets te gebeuren.

Bron:

  • KB 15 oktober 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 19 oktober 2017.