• nl
Taalkeuze

Geen stijging van de vervoerskosten woon-werkverkeer op 1 februari 2015

Categorie: Sociaal   Datum: 23/01/2015

De NMBS heeft beslist om de tarieven van haar treinkaarten niet aan te passen op 1 februari 2015. Ook de bedragen van werkgeverstussenkomst blijven ongewijzigd van toepassing. 

De heer Cornu, CEO van de NMBS, wenst de onderhandelingen over het nieuwe beheerscontract van de NMBS aan te grijpen om een sterke vereenvoudiging van het tarievengamma en van de tariefvoorwaarden voor te stellen. Het is zijn streven om het proces dat erop gericht is een nieuw tarievenbeleid vast te stellen, op korte termijn te voltooien.

Het is bijgevolg mogelijk dat de treintarieven dit jaar alsnog wijzigen. Of dit gevolgen zal hebben op de werkgeverstussenkomst is nog niet bekend.

Bron: 

  • Advies nr.  1921 van de NAR – Advies over het nieuw tarievenbeleid van de NMBS 
  • Perscommuniqué van 21 januari 2015 - www.cnt-nar.be