• nl
Taalkeuze

Gelegenheidsarbeid in de horeca kan worden gecombineerd met een vaste tewerkstelling bij dezelfde werkgever

Categorie: RSZ   Datum: 31/01/2014

Gelijktijdige tewerkstelling

Hoewel bijkomende prestaties in principe in het verlengde liggen van de uitvoering van gewone arbeidsovereenkomst is het mogelijk dat een vaste werknemer (OTH*) uitzonderlijk extra prestaties levert als gelegenheidswerknemer (EXT*). 

De tijdelijke overeenkomst (maximaal 2 aansluitende dagen) dient evenwel volledig gescheiden te zijn van de overeenkomst als gewone werknemer en alle arbeidsrechtelijke regels moeten worden gerespecteerd.

De RSZ laat weten dat het vanaf 20 maart 2014 zal mogelijk zijn om dit aan te geven in Dimona.

* Aanduiding type werknemer in Dimona

Afwisselende tewerkstelling 

Gelegenheidsarbeid gevolgd door vast contract (EXT – OTH)

Een tewerkstelling als gelegenheidswerknemer gevolgd door een tewerkstelling als gewone werknemer is in bepaalde specifieke omstandigheden mogelijk.

De RSZ stelt dat het moet gaan om duidelijk te onderscheiden contracten en het niet de bedoeling mag zijn om de beperkingen op de tewerkstelling van gelegenheidswerknemers te omzeilen. Er bestaan geen vaste criteria om dit te beoordelen. Het betreft een feitenkwestie. Concrete gevallen kunnen steeds aan de RSZ worden voorgelegd voor advies. 

Technisch gezien is het mogelijk om na een tewerkstelling als gelegenheidswerknemer (EXT), die werknemer nog een dag als OTH aan te geven. 

Als de RSZ vaststelt dat een werkgever systematisch werknemers afwisselend tewerkstelt (2 dagen EXT laat volgen door een dag OTH), zal de RSZ-Inspectiedienst gelast worden met een onderzoek ter plaatse. 

Vast contract gevolgd door gelegenheidsarbeid (OTH – EXT)

Een contract als gelegenheidswerknemer onmiddellijk na een contract als vaste werknemer kan wanneer het geen voortgezette overeenkomst is van de tewerkstelling als vaste werknemer. 

Technisch gezien kan de aangifte Dimona voor gelegenheidsarbeid (EXT) pas de eerstvolgende dag na de datum uit dienst van de Dimona vaste tewerkstelling (OTH).

Bron:

  • Schriftelijk antwoord Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ)