• nl
Taalkeuze

Gelijkstelling dagen gedekt door een ontslagcompensatievergoeding voor berekening loopbaanvoorwaarde eindeloopbaantijdskrediet (CAO nr. 103bis)!

Categorie: Sociaal   Datum: 22/05/2015

Op basis van CAO nr. 103 inzake het recht op tijdskrediet, moeten een aantal voorwaarden voldaan worden om het recht op eindeloopbaantijdskrediet (‘landingsbanen’) te kunnen verkrijgen. Één van de voorwaarden bestaat erin dat de werknemer op het ogenblik van de aanvraag tijdskrediet een aantal loopbaanjaren moet kunnen bewijzen (25 jaar). Om die loopbaanvoorwaarde te berekenen, wordt rekening gehouden met de dagen waarvoor een loon werd uitbetaald, alsook met een aantal gelijkgestelde dagen zoals opgesomd in CAO nr. 103.

Op 27 april 2015 sloot de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis tot wijziging van CAO nr. 103 inzake tijdskrediet af. Op basis van deze CAO nr. 103bis worden (retroactief) vanaf 1 januari 2015 ook de dagen gedekt door een ontslagcompensatievergoeding gelijkgesteld voor de berekening van de loopbaanvoorwaarde die nodig is om het recht op eindeloopbaantijdskrediet te verkrijgen.

M.a.w. de dagen gedekt door een ontslagcompensatievergoeding worden door CAO nr. 103bis aan het lijstje met gelijkgestelde dagen toegevoegd om te verifiëren of de loopbaanvoorwaarde van 25 jaar al dan niet vervuld is.

Ter herinnering: de ontslagcompensatievergoeding is het positieve verschil tussen enerzijds de berekening van de opzeggingstermijn voor bepaalde arbeiders volgens de normale regels (stap 1 & stap 2) en anderzijds de integrale berekening van de opzeggingstermijn volgens de nieuwe regels zoals van toepassing vanaf 1 januari 2014. Deze vergoeding moet aangevraagd worden door de arbeider zelf op het C4-formulier en wordt betaald via de RVA. 

Voor meer info omtrent de ontslagcompensatievergoeding kunt u het juridisch dossier  “Het Eenheidsstatuut” steeds raadplegen via onze website https://my.easypay-group.com/nl_BE/news/course/. Alsook kunt u terecht op de website RVA (klik hier). 

Bron: 

  • Collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad nr. 103bis van 27 april 2015 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (www.cnt-nar.be)