• nl
Taalkeuze

Gevolgen van de treinstaking op 5 november 2013

Categorie: Sociaal   Datum: 8/11/2013

Wegens de treinstaking zullen bepaalde werknemers niet of niet tijdig op het werk zijn geraakt. De vraag die hierbij rijst, is of deze werknemers al dan niet aanspraak kunnen maken op gewaarborgd loon voor deze verloren uren.

Het antwoord in voorliggend geval is duidelijk “neen”! 

De spoorstaking is immers geen verrassing maar werd duidelijk aangekondigd in de media. De werknemer had dan ook de mogelijkheid om maatregelen te nemen om toch op het werk te geraken. Indien hij niet of te laat op het werk aankomt, heeft deze geen recht op gewaarborgd dagloon.

Kan de werknemer aantonen dat er sprake is van overmacht (nl. dat hij op geen enkele andere manier tijdig op het werk kan geraken), dan zal hij gewettigd (doch onbetaald) afwezig zijn. Kan de werknemer zijn afwezigheid niet rechtvaardigen, dan zal de werkgever ongewettigde afwezigheid moeten inboeken.

Aangezien de staking op voorhand aangekondigd werd, kan de werknemer een dag verlof vragen of op voorhand melden dat hij afwezig zal zijn en toegestane afwezigheid (onbetaald) vragen.

Bron:

  • Artikel 27 Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978