• nl
Taalkeuze

Gewestelijke beleidsverklaring van het Brussels Hoofdstedelijk gewest van 20 juli 2014

Categorie: Sociaal   Datum: 22/08/2014

In onze nieuwsflash van 18 augustus 2014 kon u al de krachtlijnen terugvinden van het Vlaams regeerakkoord.

Nu  staan we even stil bij de inhoud van de Gewestelijke beleidsverklaring van het Brussels Hoofdstedelijk gewest van 20 juli 2014.

Werkgelegenheid

Creëren van werkgelegenheid voor jongeren

De wil om de hoge werkloosheid die leeft onder de jongeren aan te pakken, wordt vertaald in verschillende maatregelen.

Zo worden in de beleidsverklaring onder meer volgende maatregelen voorzien:

  • ‘Het mechanisme van de jeugdwaarborg’: dit houdt in dat elke jongere tussen 15 en minder dan 25 jaar die zijn studies onsuccesvol beëindigt binnen de maand geïnformeerd wordt over de diensten waarop hij of zij recht heeft. De bedoeling van deze maatregel is dat de jongere georiënteerd wordt binnen de vier maanden naar hetzij een job hetzij een stage hetzij een beroepsopleiding hetzij een terugkeer naar zijn/haar studies. Indien nodig zal aan deze jongere ondersteuning inzake maatschappelijke integratie, een noodzakelijke stap op weg naar beroepsinschakeling aangeboden worden.
    Ook de jongere die tussen 18 en 25 jaar is en die zich inschrijft als werkzoekende bij Actiris komt in aanmerking voor deze maatregel.
  • ‘Het inschakelingscontract’: een contract van 12 maanden voor een voltijdse tewerkstelling bij hetzij de overheid hetzij een privébedrijf die aangeboden wordt aan een werkzoekende die jonger is dan 25 jaar en sinds 18 maanden werkloos is en geen job heeft gevonden ondanks alle positief beoordeelde inspanningen.

Samenwerking met sociale partners

De sociale partners zullen betrokken worden bij het uitwerken van het mechanisme van de jeugdgarantie en het inschakelingscontract.

Er zal ook een Task force ‘werk-opleiding-onderwijs-vorming’ opgericht worden waaraan verschillende deelnemers zullen participeren (onder meer Actiris en Bruxelles Formation).

Vorming

Versterken band tussen werk en opleiding

De nood aan een sterke band tussen werk en opleiding wordt benadrukt. Om dit te bereiken wil men onder meer doelstellingen vastleggen wat betreft het aantal vereiste stageplaatsen (onder meer met betrekking tot IBO, instapstages, stages in alternerend leren,..), organiseren van opleidingen en het creëren van een bepaald percentage nieuwe jobs.

Afsluiten samenwerkingsakkoord met gemeenschappen

De regering wenst prioritair een samenwerkingsakkoord te sluiten met beide gemeenschappen om het onderwijsbeleid te laten aansluiten op het gewestelijk beleid.

De beleidsverklaring voorziet in een strengere controle op het naleven van de schoolplicht en een betere samenwerking in de aanpak van het schoolverzuim, aandacht voor het inrichten van een taalbad en de oprichting van minstens één tweetalige normaalschool.

Hier kunt u de volledige versie van de Gewestelijke beleidsverklaring van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest terugvinden.

Bron: