• nl
Taalkeuze

Girale betaling van het loon verplicht vanaf 1 oktober 2016 - Sectorale uitzonderingslijst in de maak

Categorie: Sociaal   Datum: 22/01/2016

Vanaf 1 oktober 2016 zal de werkgever verplicht zijn het loon aan zijn werknemers giraal te betalen, tenzij hij zich kan beroepen op een sectorale CAO, een sectoraal impliciet akkoord of een sectoraal gebruik dat de uitbetaling van hand tot hand toelaat. 

Omdat de impliciete akkoorden of gebruiken, bij gebrek aan wettelijke procedure, meestal niet geformaliseerd zijn, is er op heden geen overzicht beschikbaar van welke sectoren nog een cashbetaling toelaten en onder welke voorwaarden dit dient te gebeuren.

Om die reden werd op 19 januari 2016 een Koninklijk besluit gepubliceerd dat de procedure tot vaststelling en bekendmaking van deze sectorale impliciete akkoorden of gebruiken vastlegt.

Kort samengevat krijgen de sectoren tot en met 30 september 2016 de tijd om de bestaande akkoorden of gebruiken kenbaar te maken. Daarna wordt een termijn voorzien van 6 maanden (dus tot 1 april 2017) waarbinnen de opgelijste sectorale akkoorden en/of gebruiken, betwist, verworpen of opgezegd kunnen worden.

Bij betwisting, verwerping of opzegging is de uitbetaling van loon van hand tot hand niet meer mogelijk na verloop van een termijn van twee maanden vanaf de bekendmaking van deze betwisting, verwerping of opzegging op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Conclusie

Tot en met 30 september 2016 kan er nog in cash worden betaald. 

Vanaf 1 oktober 2016 kan dit enkel nog voor de sectoren die opgenomen werden op de lijst en onder de eventuele voorwaarden vermeld in de impliciete akkoorden en/of gebruiken.

Bron:

  • Koninklijk besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de nadere regels voor het vaststellen en bekendmaken van een sectoraal impliciet akkoord of een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand, BS 19 januari 2016, 1890.
  • http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=44438 – “Koninklijk besluit van 26 december 2015: Uitzonderingen op het principieel verbod van uitbetaling van het loon van hand tot hand”