• nl
Taalkeuze

Glijdende uurroosters in de onderneming? Vergeet deze niet te melden vr 1 juli 2017!

Categorie: Sociaal   Datum: 9/06/2017

Tot voor kort werden glijdende werktijden noodgedwongen gedoogd door de sociale inspectiediensten. Sinds 1 februari 2017 biedt de wet werkbaar en wendbaar werk de werkgevers en werknemers meer rechtszekerheid, door een wettelijk kader te creëren voor deze glijdende werktijden.

Elke werkgever die glijdende werktijden wenst te voorzien, dient dit te doen volgens het wettelijke voorziene kader (zie nota “Wet werkbaar en wendbaar werk”).

Werkgevers die reeds vóór de inwerkingtreding van het wettelijk kader inzake glijtijden toepassing maakten van glijdende uurroosters, dienen evenwel geen rekening te houden met het wettelijk kader inzake glijtijden, op voorwaarde dat deze toegepaste regeling van glijdende uurroosters geformaliseerd werd in een cao of in het arbeidsreglement uiterlijk op 30 juni 2017.

Ga dus na of deze formaliteit in orde werd gemaakt voor het einde van deze maand!

Ter herinnering:

U kunt de nota terugvinden in de rubriek ”Juridische dossiers” op onze website => www.easypay-group.com > Legal Services > Aanbod > Juridische dossiers.

Bron:

  • Wet 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, BS 15 maart 2017, 35718.