• nl
Taalkeuze

Grensbedrag educatief verlof schooljaar 2015-2016: advies NAR

Categorie: Sociaal   Datum: 31/07/2015

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een advies uitgevaardigd betreffende het grensbedrag voor het educatief verlof voor het schooljaar 2015-2016.

Het bedrag van het normale loon dat in aanmerking wordt genomen voor de terugbetaling van de uren wordt begrensd tot 2.760 EUR. Dit bedrag blijft dus ongewijzigd t.a.v. het schooljaar 2014-2015.

Door de zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor het betaald educatief verlof. De vaststelling van de bovengrens van het referteloon voor de terugbetaling aan de werkgevers heeft echter betrekking op de relatie tussen werkgever en werknemer, en het gaat daarbij over een bepaling inzake het loon; dat blijft dus een federale bevoegdheid. 

Let wel, dit bedrag is pas definitief na publicatie in het Belgisch Staatsblad. We houden u hiervan op de hoogte via onze Nieuwsflashes.

Bron: 

  • Advies 1951 van 14 juli 2015
  • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen