• nl
Taalkeuze

Grensbedrag educatief verlof schooljaar 2015-2016 gepubliceerd

Categorie: Sociaal   Datum: 30/09/2016

In het staatsblad van 27 september 2016 werd het grensbedrag voor het educatief verlof gepubliceerd. Het bedrag van het normale loon dat in aanmerking wordt genomen voor de terugbetaling van de uren blijft – net zoals vorig jaar - begrensd tot 2.760 EUR.

Bron:

  • Koninklijk Besluit van 14 september 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, B.S. 27 september 2016, 67302.