• nl
Taalkeuze

Grensbedrag educatief verlof schooljaar 2016-2017 gepubliceerd

Categorie: Sociaal   Datum: 31/03/2017

In het Staatsblad van 30 maart 2017 werd het grensbedrag voor het educatief verlof gepubliceerd. Het bedrag van het normale loon dat in aanmerking wordt genomen voor de terugbetaling van de uren wordt verhoogd tot 2.815 EUR (schooljaar 2015 – 2016: 2.760 EUR).

Bron:

  • Koninklijk Besluit van 23 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, B.S. 30 maart 2017, 42698.