• nl
Taalkeuze

Grensbedragen educatief verlof schooljaar 2013-2014 gepubliceerd in BS

Categorie: Sociaal   Datum: 22/11/2013

In onze nieuwsflash van 26 augustus 2013 (Betaald educatief verlof - Schooljaar 2013-2014) deelden we reeds onder voorbehoud de bedragen educatief verlof mee met het oog op schooljaar 2013-2014. Deze bedragen educatief verlof werden in het Belgisch Staatsblad van 18 november 2013 gepubliceerd en zijn bijgevolg definitief. 

Ter herinnering geven we u deze hieronder nogmaals mee.

  • Het bedrag van het normale loon dat in aanmerking wordt genomen voor de terugbetaling van de uren wordt begrensd tot 2.760 EUR (voorheen 2.706 EUR);
  • Het uurforfait voor diezelfde terugbetaling wordt beperkt tot 22,08 EUR (voorheen 21,65 EUR);
  • De werkgeversbijdrage vanaf het vierde kwartaal 2013 t.e.m. het derde kwartaal 2014 blijft 0,04%. Vanaf het vierde kwartaal 2014 wordt dit vastgesteld op 0,05%.

U kunt deze grensbedragen ook steeds consulteren op onze website onder de rubriek sleutelcijfers. 

Bron:

  • KB 7 november 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 18 november 2013, 86045.