• nl
Taalkeuze

Grensbedragen educatief verlof schooljaar 2014-2015: advies NAR

Categorie: Sociaal   Datum: 24/07/2014

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een advies uitgevaardigd betreffende de grensbedragen voor educatief verlof voor het schooljaar 2014-2015.

Het bedrag van het normale loon dat in aanmerking wordt genomen voor de terugbetaling van de uren wordt begrensd tot 2.760 EUR. Het maximum uurforfait voor deze terugbetaling wordt beperkt tot 22,08 EUR. Beide bedragen blijven dus ongewijzigd t.a.v. het schooljaar 2013-2014.

U kunt de grensbedragen educatief verlof tevens consulteren op onze website onder de rubriek sleutelcijfers.

Let wel, deze bedragen zijn pas definitief na publicatie in het Belgisch Staatsblad. We houden u hiervan op de hoogte via onze Nieuwsflashes. 

Bron: 

  • Advies NAR nr. 1.908 van 15 juli 2014, Regelgeving inzake betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit – Schooljaar 2014-2015, website NAR.