• nl
Taalkeuze

Grensbedragen educatief verlof schooljaar 2014-2015 gepubliceerd

Categorie: Sociaal   Datum: 20/02/2015

In onze nieuwsflash van 28 juli 2014 kon u reeds de grensbedragen educatief verlof onder voorbehoud terugvinden. 

In het staatsblad van 16 februari 2015 werden deze bedragen definitief gepubliceerd. De bedragen zelf wijzigen niet. Het bedrag van het normale loon dat in aanmerking wordt genomen voor de terugbetaling van de uren wordt begrensd tot 2.760 EUR. Het maximum uurforfait voor deze terugbetaling wordt beperkt tot 22,08 EUR.

Bron:

  • Koninklijk Besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 16 februari 2015, 12641.