• nl
Taalkeuze

Heeft de WLTP een impact op uw bedrijfswagens?

Datum: 7/12/2018

WLTP = Worldwide harmonized light vehicles test procedure

De WLTP is een nieuwe Europese procedure die het verbruik van alle wagens dient te meten. Voorheen gebeurde dit steeds aan de hand van de NEDC-methode die dateert van 1971.

Het gaat om een nieuwe manier van meten, waarbij rekening wordt gehouden met onder meer de reële rijomstandigheden en het totaalpakket aan uitrustingsopties van de wagen. Dit zorgt ervoor dat de verbruiks- en uitstootcijfers over de gehele lijn zullen stijgen.

Gefaseerde inwerkingtreding

Op 1 september 2017 trad de nieuwe methode reeds in werking voor alle volledig nieuwe wagenmodellen die werden geproduceerd. Vanaf 1 september 2018 worden nu alle wagens (zowel nieuwe als oudere modellen) gemeten volgens de WLTP procedure.

In een eerste overgangsfase die loopt tot eind 2020 delen de autoconstructeurs op het gelijkvormigheidsattest van de wagen zowel reeds de CO2-uitstoot volgens de nieuwe WLTP procedure mee, alsook gebeurt nog een omrekening naar de NEDC-waarde (NEDC 2.0).  

Vanaf 2021 wordt de WLTP procedure als standaard gebruikt. 

Impact op uw bedrijfswagens  

Zowel de RSZ als de fiscus zullen voor nieuwe bedrijfswagen de nieuwe manier van berekenen voor de CO2-uitstoot moeten volgen. Dit zowel voor de berekening van de solidariteitsbijdrage, het belastbaar voordeel van alle aard en de aftrekbaarheid van de kosten in de vennootschapsbelasting.

Nieuwe bedrijfswagens zullen in het algemeen een stuk duurder worden voor de werkgever. Daarnaast zal ook de prijs van bijvoorbeeld de belasting inverkeerstelling alsook de jaarlijkse verkeersbelasting de lucht ingaan.

Misschien het goeie moment om eens na te denken over de toekenning van een mobiliteitsvergoeding (cash-for-car) of een mobiliteitsbudget?

Voor uw huidige bedrijfswagens verandert er echter niets. De uitstoot gemeten volgende de oude NEDC-methode blijft de basis voor zowel de sociaalrechtelijke alsook de fiscale behandeling van de bedrijfswagen.

Bron:

  • Diverse persberichten.