• nl
Taalkeuze

Herinvoering wachttijd bij economische werkloosheid

Categorie: Sociaal   Datum: 21/10/2016

Principe

Vanaf 1 oktober 2016 moeten werknemers die om economische redenen op tijdelijke werkloosheid worden geplaatst opnieuw voldoen aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden voor een werkloosheidsuitkering. Voor de andere vormen van tijdelijke werkloosheid wijzigt er niets.

Concreet betekent dit dat de werknemers om het recht te openen op een werkloosheidsuitkering tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen:

  • afhankelijk van hun leeftijd, een bepaald aantal arbeidsdagen in loondienst (wachttijd) moeten bewijzen tijdens een bepaalde periode (referteperiode) die de uitkeringsaanvraag onmiddellijk voorafgaat;
  • ofwel voldoen aan de voorwaarden om theoretisch gezien recht te hebben op inschakelingsuitkeringen;
  • ofwel tijdens de 3 jaren die de uitkeringsaanvraag voorafgingen reeds een uitkering volledige werkloosheid, inschakelingsuitkering of een uitkering tijdelijke werkloosheid genoten hebben waarvoor het werkloosheidsbureau heeft vastgesteld dat zij voldoen aan de voormelde wachttijdvoorwaarden.

Overgangsregeling

Een overgangsregeling voorziet dat als de werknemer reeds uitkeringen tijdelijke werkloosheid heeft gekregen bij zijn werkgever in de loop van de 3 jaar voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag, deze werknemer vrijgesteld is van wachttijd, op voorwaarde dat hij/zij zeker in dienst was bij deze werkgever op 30 september 2016 en dat hij/zij op die datum uitkeringen tijdelijke werkloosheid had kunnen genieten.

Uitzondering

De leerlingen die een alternerende opleiding volgen, zijn vrijgesteld van wachttijd en hebben onmiddellijk recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

Invloed op werkgevers

Deze bijkomende voorwaarden voor de werknemers om een werkloosheidsuitkering te kunnen genieten wijzigt niets voor de werkgever. Ook werknemers die niet voldoen aan voormelde voorwaarden – en dus geen werkloosheidsuitkering kunnen ontvangen – kunnen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen worden geplaatst.

Bron: