• nl
Taalkeuze

Hervorming Vlaams doelgroepenbeleid

Categorie: Sociaal   Datum: 20/02/2015

De Vlaamse Regering keurde op 23 januari 2015 het voorstel van Vlaams minister Philippe Muyters voor de hervorming van het doelgroepenbeleid goed. Het vernieuwde en vereenvoudigde concept concentreert zich op jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap. Deze hervorming is het eerste hoofdstuk van het Vlaamse Banenpact en zal nu voor advies aan de sociale partners voorgelegd worden.

Jongeren

Om de focus te kunnen leggen op starters en intreders op de arbeidsmarkt stelt de Vlaamse Regering voor om de leeftijdsgrens op jonger dan 25 jaar te leggen. Daarnaast wordt de groep beperkt tot de laag- en middengeschoolden (zonder diploma hoger onderwijs) met een bruto maandloon lager dan 2.300 EUR.

De RSZ-korting zal een looptijd hebben van drie jaar en zal dalen van maximaal 1.150 EUR per kwartaal in het eerste jaar, over maximaal 1.000 EUR per kwartaal in het tweede jaar tot maximaal 400 EUR per kwartaal in het derde jaar.

Indien de jongere tijdens de periode van 3 jaar alsnog een kwalificatie haalt, zal de werkgever de korting behouden.

55-plussers

De doelgroepkorting voor 55-plussers zal gelden voor zowel aanwerving als retentie van werknemers en wordt opgedeeld in een categorie 55 tot 59 jaar en een categorie vanaf 60 jaar. Voor nieuwe aanwervingen wordt de RSZ-korting beperkt tot de wettelijke pensioenleeftijd, bij retentie vervalt die leeftijd als grens.

Verhoogde kortingen worden toegekend bij nieuwe aanwervingen, gradueel dalend tot het niveau van de premie bij retentie. De doelgroepkorting voor 55-plussers wordt toegekend tot de werknemer uit dienst treedt. We gaan uit van een maximum bruto maandloon van 4.500 EUR.

  55 - 59 jaar vanaf 60 jaar
retentie max. 600 EUR/kwartaal max. 1.150 EUR/kwartaal
aanwerving jaren 1 & 2: max. 1.150 EUR/kwartaal jaren 1 & 2: max. 1.500 EUR/kwartaal
  vanaf jaar 3: max. 600 EUR/kwartaal vanaf jaar 3: max. 1.150 EUR/kwartaal

Personen met een arbeidshandicap

Voor personen met een arbeidshandicap wordt de huidige Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) behouden, met de huidige modaliteiten. In het kader van doorstroom van sociale economie naar het normaal economisch circuit wordt er wel een categorie toegevoegd: mensen met een psycho-sociale problematiek zoals beschreven in het decreet op collectief maatwerk.

Sectorale maatregelen

De Vlaamse Regering stelt het voortbestaan van de vier sectorale kortingen niet in vraag. De kortingen voor de baggersector, kunstenaars, onthaalouders en huishoudpersoneel blijven in hun huidige vorm en onder de huidige modaliteiten bestaan, al zal de regering wel zoeken naar efficiëntiewinsten waar wenselijk en mogelijk.

Bron: