• nl
Taalkeuze

Herwaardering SWT vanaf 1 januari 2016

Categorie: Sociaal   Datum: 1/01/2016

Elk jaar op 1 januari wordt in principe het begrensd brutoloon dat in aanmerking wordt genomen voor het nettoreferteloon én de bedrijfstoeslag in het kader van de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (voorheen: brugpensioen) geherwaardeerd.

Waar men in 2014 en 2015 geen herwaardering heeft toegepast, heeft de Nationale Arbeidsraad voor 2016 in een herwaarderingscoëfficient van 1,0016 voorzien.

Ten gevolge van de toepassing van de herwaarderingscoëfficiënt brengt de Nationale Arbeidsraad het bedrag van het begrensd brutomaandloon vanaf 1 januari 2016 op 3.786,74 EUR. 

Ten gevolge van de toepassing van de herwaarderingscoëfficiënt op de bedrijfstoeslag, dient de bedrijfstoeslag voor de SWT’ers die reeds lopende zijn, met volgende coëfficiënten berekend te worden:

  • Herwaarderingscoëfficiënt 1,0016 indien de aanvullende vergoeding wordt berekend op een referteloon van vóór januari 2015;
  • Herwaarderingscoëfficiënt 1,0012 indien de aanvullende vergoeding wordt berekend op basis van het loon van de maanden januari, februari of maart 2015;
  • Herwaarderingscoëfficiënt 1,0008 indien de aanvullende vergoeding wordt berekend op basis van het loon van de maanden april, mei of juni 2015;
  • Herwaarderingscoëfficiënt 1,0004 indien de aanvullende vergoeding wordt berekend op basis van het loon van de maanden juli, augustus of september 2015;
  • Geen herwaardering indien de aanvullende vergoeding wordt berekend op basis van het loon voor de maanden oktober, november of december 2015.

Opmerking: naar aanleiding van de herwaardering van de bedrijfstoeslag, moet ook de werknemersinhouding (6,5%) vanaf 1 januari 2016 worden herberekend. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de nieuwe drempelbedragen (nog niet gekend); door de toepassing van de werknemersinhouding mag het inkomen van de werkloze met bedrijfstoeslag niet onder een bepaald drempelbedrag zakken.

Bron:

  • www.nar-cnt.be, rubriek “cao bedragen”
  • CAO nr. 17 tricies septies van 15 december 2015 tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen.