• nl
Taalkeuze

Herwaardering SWT vanaf 1 januari 2018

Categorie: Sociaal   Datum: 29/12/2017

Elk jaar op 1 januari wordt in principe het begrensd brutoloon dat in aanmerking wordt genomen voor het nettoreferteloon én de bedrijfstoeslag in het kader van de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (voorheen: brugpensioen) geherwaardeerd.

De Nationale Arbeidsraad heeft voor 2018 in een herwaarderingscoëfficient van 1,0036 voorzien.

Ten gevolge van de toepassing van de herwaarderingscoëfficiënt brengt de Nationale Arbeidsraad het bedrag van het begrensd brutomaandloon vanaf 1 januari 2018 op 3.953,88 EUR.

Ten gevolge van de toepassing van de herwaarderingscoëfficiënt op de bedrijfstoeslag, dient de bedrijfstoeslag voor de SWT’ers die reeds lopende zijn, met volgende coëfficiënten berekend te worden:

  • Herwaarderingscoëfficiënt 1,0036 indien de aanvullende vergoeding wordt berekend op een referteloon van vóór januari 2017;
  • Herwaarderingscoëfficiënt 1,0027 indien de aanvullende vergoeding wordt berekend op basis van het loon van de maanden januari, februari of maart 2017;
  • Herwaarderingscoëfficiënt 1,0018 indien de aanvullende vergoeding wordt berekend op basis van het loon van de maanden april, mei of juni 2017;
  • Herwaarderingscoëfficiënt 1,0009 indien de aanvullende vergoeding wordt berekend op basis van het loon van de maanden juli, augustus of september 2017;
  • Geen herwaardering indien de aanvullende vergoeding wordt berekend op basis van het loon voor de maanden oktober, november of december 2017.

Opmerking: naar aanleiding van de herwaardering van de bedrijfstoeslag, moet ook de werknemersinhouding (6,5 % of 4,5 %) vanaf 1 januari 2018 worden herberekend. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de nieuwe geherwaardeerde drempelbedragen. U kan deze bedragen terugvinden in de sleutelcijfers op onze website.

Bron:

  • nar-cnt.be, rubriek “cao bedragen”
  • CAO nr. 17 tricies septies van 15 december 2015 tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen.