• nl
Taalkeuze

Herwaardering aanvullende vergoeding nachtarbeid

Categorie: Sociaal   Datum: 5/01/2018

Op de aanvullende vergoeding bij nachtarbeid wordt, vanaf 1 januari 2018, een herwaarderingscoëfficient toegepast. Volgens de cao van 19 december 2017 is de coëfficiënt gelijk aan 1,0036. Het bedrag van de aanvullende vergoeding komt dus op 144,01 EUR per maand te staan.

Een werknemer heeft recht op een aanvullende vergoeding nachtarbeid bovenop zijn werkloosheidsuitkering wanneer deze minstens 55 jaar oud is en deze een aanvraag indiende om over te schakelen op een dagregime, doch er geen passend werk mogelijk is in het bedrijf en er bijgevolg een einde van arbeidsovereenkomst komt.

Bron:

  • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46/23 van 19 december 2017 tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties