• nl
Taalkeuze

Het einde van de indexsprong is nabij!

Categorie: Sociaal   Datum: 15/04/2016

Met als doelstelling de Belgische loonkostenhandicap te laten dalen, heeft de Regering een indexsprong voorzien ten belope van 2% die van start ging op 27 april 2015.

De indexsprong wordt gerealiseerd door de afgevlakte gezondheidsindex (waaraan de indexatie van alle lonen werden gekoppeld) te blokkeren totdat een vooraf gedefinieerde referentie-index met 2% is gestegen. Daarna wordt verder gewerkt met een 2% lagere afgevlakte gezondheidsindex.

De evolutie van de referentie-index ten opzichte van de geblokkeerde afgevlakte index wordt mooi geïllustreerd door een grafiek op de website van http://www.wedden.fgov.be/indexation/ (cf. groene en rode lijn).

Volgens het federaal planbureau zal in april 2016 de referentie-index de geblokkeerde afgevlakte index overschrijden.

Aldus komt, vroeger dan verwacht, op 1 mei 2016 een einde aan de indexsprong.

Gevolgen voor het overheidspersoneel

Een overschrijding van de spilindex (momenteel 101,02) door de afgevlakte gezondheidsindex zou plaatsvinden in mei 2016.

Dit betekent:

  • een aanpassing van 2% van de sociale uitkeringen in juni 2016 en
  • een aanpassing van 2% van de wedden van het overheidspersoneel in juli 2016.

Gevolgen voor de werknemers uit de privé sector

De indexatieformules waarop een automatische loonindexering is gebaseerd, worden voornamelijk op sectoraal niveau vastgesteld. Aangezien elke sector een eigen regeling heeft zal het moment van indexatie afhangen van sector tot sector.

Bijvoorbeeld

  • PC 116 werkt met een sectoreigen spilindex: er wordt een indexatie voorzien op 1 juni 2017 van 2%;
  • PC 124 indexeert elk kwartaal: er wordt een indexatie voorzien op 1 juli 2016 van +/- 0,27%;
  • PC 200 voorziet een jaarlijkse indexatie op 1 januari: er wordt een indexatie voorzien op 1 januari 2017 van +/- 0,74%.

Bron:

  • Wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, BS 27 april 2015.
  • plan.be