• nl
Taalkeuze

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: wat voorziet het regeerakkoord?

Categorie: Sociaal   Datum: 17/10/2014

Gelet op het belang van de wijzigingen in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de vooropgestelde deadline (eind oktober 2014!) om nog gebruik te kunnen maken van de huidige bepalingen, lichten we het SWT zoals bepaald in het regeerakkoord nog eens afzonderlijk toe. 

Voor een algemeen overzicht van de bepalingen voorzien in het regeerakkoord Michel I verwijzen wij naar onze Nieuwsflash van 13 oktober 2014

De toetreding tot een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT- voorheen brugpensioen) wordt vanaf 2015 verder verstrengd. Hierdoor beoogt men een geleidelijke verhoging van de effectieve loopbaanduur van 45 jaar.

Vanaf 1 januari 2015 zullen volgende maatregelen gelden:

  • De leeftijdsvoorwaarde voor alle nieuwe algemene collectieve arbeidsovereenkomsten in het kader van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt verhoogd van 60 naar 62 jaar voor nieuwe instromers;
  • Dezelfde verhoging geldt in het kader van CAO nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad: verhoging van de leeftijdsgrens van 60 naar 62 jaar.

Overgangsbepaling:

Werknemers die reeds in opzeg geplaatst zijn uiterlijk op 31 oktober 2014 kunnen nog beroep doen op de huidige voorwaarden van bovenstaande stelsels.

  • De leeftijdsvoorwaarde voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag met een beroepsverleden van 33 jaar (zware beroepen*) verhoogt naar 58 jaar voor de nieuwe instromers;

  • De leeftijdsvoorwaarde wordt eveneens op 58 jaar gebracht voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag met 40 jaar beroepsverleden (lange loopbaan).

Overgangsbepaling:

Werknemers die reeds in opzeg geplaatst zijn uiterlijk op 30 oktober 2014** kunnen nog beroep doen op de huidige voorwaarden van bovenstaande stelsels.

* Nacht/bouw

** Vermoedelijk zal dit tevens 31 oktober 2014 zijn, maar het regeerakkoord vermeldt 30 oktober 2014.

Vanaf 1 januari 2017 gelden volgende bepalingen:

  • De leeftijdsvoorwaarde voor een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in geval van ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering verhoogt naar 60 jaar voor de nieuwe instromers. Werknemers van bedrijven met het statuut van ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering waarvan de erkenning werd afgeleverd op uiterlijk 31 december 2016, kunnen nog een beroep doen op de huidige voorwaarden;

  • De vereiste leeftijd om aanspraak te kunnen maken op een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag met een beroepsverleden van 33 jaar (zware beroepen*) en een beroepsverleden van 40 jaar (lange loopbaan) wordt verhoogd tot 60 jaar.

Overgangsregeling: 

Werknemers die reeds in opzeg geplaatst zijn uiterlijk op 30 oktober 2014** kunnen nog beroep doen op de huidige voorwaarden in het kader van SWT zware beroepen of lange loopbaan.

* Nacht/bouw

** Vermoedelijk zal dit tevens 31 oktober 2014 zijn, maar het regeerakkoord vermeldt 30 oktober 2014.

Bron:

  • Regeerakkoord van 10 oktober 2014.