• nl
Taalkeuze

Hoed u voor discriminatie bij uw aanwervingen!

Categorie: Sociaal   Datum: 14/07/2017

Tijdens een selectieprocedure moet elke werkzoekende in principe op dezelfde manier behandeld worden.

Men spreekt van discriminatie wanneer een verschil in behandeling rechtstreeks gebaseerd is op het geslacht, een zogenaamd ras, de huidskleur, de afkomst, de nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de geboorte, het fortuin, de leeftijd, het geloof of de levensbeschouwing, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap van een bepaalde persoon.

De overheid zal zich in de toekomst meer en meer inzetten om discriminatie bij de selectie en de aanwerving van nieuwe werknemers tegen te gaan. Zo heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest recentelijk reeds het heft in handen genomen hieromtrent.

Nieuwe controlebevoegdheden in Brussel

Voornamelijk om discriminatie bij de aanwerving van allochtone werknemers tegen te gaan, zullen de gewestelijke sociale inspecteurs binnenkort over een meer uitgebreide controlebevoegdheid beschikken.

Zo zullen ze onder meer rechtstreeks mogen ingaan op klachten, zogenaamde “mystery calls” plegen om discriminatie op te sporen alsook diverse praktijktests doorvoeren. Zo kan een sociaal inspecteur onder meer fictieve cv’s opmaken in het kader van een gepubliceerde advertentie.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de eerste die dergelijke controlebevoegdheden invoert.
Nu wordt het afwachten of ook het Vlaamse en het Waalse Gewest eventueel zullen volgen.

Bron:

  • Diverse persberichten.