• nl
Taalkeuze

Huurinkomsten bedrijfsleiders: revalorisatiecoŽfficiŽnt KI voor aanslagjaar 2016 bekend

Categorie: Fiscaal   Datum: 13/11/2015

De revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens (KI) voor het aanslagjaar 2016/inkomstenjaar 2015 bedraagt 4,23 en blijft dus ongewijzigd ten opzichte van aanslagjaar 2015/inkomstenjaar 2014. Deze coëfficiënt is van belang voor het belasten van de huurinkomsten die bepaalde bedrijfsleiders ontvangen.

Bron: 

  • Koninklijk besluit van 29 oktober 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens (1), BS 6 november 2015, 67815.