• nl
Taalkeuze

IPA-korting retroactief van toepassing vanaf 1 april 2016 voor beschutte werkplaatsen

Categorie: Sociaal   Datum: 30/12/2016

Op 1 april 2016 werd de toepassing van de IPA-korting drastisch gewijzigd.

In de profit-sector werd komaf gemaakt met de 1% algemene vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing (IPA-korting). Enkel de KMO’s in de profitsector komen op heden nog in aanmerking voor een IPA-korting van 0,12%.

In de non-profitsector daarentegen bleef de 1% algemene vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing behouden. De KMO’s in de non-profitsector hebben zelfs recht op een IPA-korting van 1,12%.

Ten onrechte werd voor de toepassing van de IPA-korting in de non-profitsector enkel verwezen naar de werkgevers die vallen onder de Sociale Maribelregeling. Hierdoor werden de beschutte en sociale werkplaatsen volledig uitgesloten van de toepassing van de IPA-korting.

De wetgever heeft nu de wet aangepast opdat de beschutte werkplaatsen ook recht zouden hebben op de IPA-korting van 1 of 1,12% voor de bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 1 april 2016.

Bron:

  • Wet 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, BS 20 december 2016.