• nl
Taalkeuze

Illegalen tewerkstellen wordt zwaar(der) gesanctioneerd

Categorie: Sociaal   Datum: 8/03/2013

Een nieuwe wet verplicht de werkgever vanaf 5 maart 2013 om, vóór de indienstneming, na te gaan of een onderdaan van een derde land beschikt over een geldige verblijfsvergunning of een andere machtiging tot verblijf. Een onderdaan van een derde land is een persoon die geen burger is van de Europese Unie en die niet onder het Europees gemeenschapsrecht m.b.t. het vrij verkeer valt. 

Tijdens de tewerkstelling moet de werkgever bovendien een afschift of gegevens van de verblijfsvergunning bij zich houden en kunnen voorleggen aan inspectiediensten.  

Het sociaal strafwetboek voorziet gevangenisstraffen, strafrechtelijke boetes en administratieve boetes als mogelijke sancties (sanctie niveau 4).

De werkgever wordt ook aansprakelijk gesteld voor de betaling van de kosten van repatriëring, huisvesting, verblijf en gezondheidszorg van de betrokken vreemdelingen en hun gezinsleden. 

Bovenstaande aansprakelijkheid kan ook gelden wanneer de werkgever beroep doet op een (onder) aannemer en deze laatste zijn verplichtingen niet is nagekomen. 

Bron: 

  • Wet 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen, BS 22 februari 2013, 11672.