• nl
Taalkeuze

Indexatie CO2-bijdrage bedrijfswagens op 1 januari 2015

Categorie: Sociaal   Datum: 28/11/2014

Inleiding

Werkgevers dienen op het privégebruik van bedrijfswagens een (RSZ) solidariteitsbijdrage te betalen, de ‘CO2-bijdrage’. 

Deze CO2-bijdrage voor bedrijfswagens wordt jaarlijks met ingang van 1 januari geïndexeerd. Volgende formule dient hierbij gehanteerd te worden: basisbedrag x gezondheidsindexcijfer september 2014 (basis 1996) / gezondheidsindexcijfer september 2004 (basis 1996).

Bedragen vanaf 2015

Concreet geeft dit voor 2015: basisbedrag x (137,48/114,08)

Deze indexatie heeft tot gevolg dat vanaf 1 januari 2015 volgende bijdragen van toepassing zijn:

  • voor benzinevoertuigen: [(CO2-uitstoot x 9) – 768] / 12 x (137,48 /114,08) = bijdrage (in EUR) 
  • voor dieselvoertuigen: [(CO2-uitstoot x 9) – 600] / 12 x (137,48 / 114,08) = bijdrage (in EUR)
  • voor voertuigen op LPG: [(CO2-uitstoot x 9) – 990] / 12 x (137,48 / 114,08) = bijdrage (in EUR)
  • voor elektrisch aangedreven voertuigen: 20,83 EUR x (137,48 / 114,08) = 25,10 bijdrage (in EUR)

Belastbaar voordeel nog niet bekend!

Sinds 2012 wordt het belastbaar voordeel voor het privégebruik van de bedrijfswagen berekend volgens een formule die rekening houdt met de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van de wagen. Deze formule bevat ook een referentie-CO2-uitstoot. 

Ter herinnering: Vanaf 2014 wordt deze referentie-CO2-uitstoot berekend op een referteperiode van 12 maanden die start op 1 oktober en eindigt op 30 september (voorheen: van 1 januari tot en met 31 december). Op die manier moet de referentie-CO2-uitstoot tegen het einde van het kalenderjaar bekend zijn, zodat het juiste voordeel alle aard vanaf januari kan worden berekend (tot vorig jaar was dit gegeven pas later bekend, waardoor het voordeel alle aard moest herberekend worden voor de eerste maanden van het jaar). 

Sleutelcijfer op de website

U kunt deze en andere loongrensbedragen en sociale uitkeringen terugvinden op onze website www.easypay-group.com, door in te loggen onder “my.easypay-group”, onder de rubriek “mijn documenten - sleutelcijfers”.

Opmerking:

Het sleutelcijfer op de website zal pas worden aangepast wanneer zowel op RSZ-vlak als op vlak van belastingen alle gegevens bekend zijn. 

Tool op de website

Via onze handige berekeningstool bedrijfswagen kunt u nagaan hoeveel het voordeel van alle aard per kalenderjaar bedraagt. 

Klanten met een full comfortpakket kunnen via deze link inloggen en gebruik maken van deze tool.

Eens ingelogd, klikt u op de link “Bedrijfswagens”, terug te vinden onder “Mijn online toepassingen” (links op het scherm), om de waarde van het voordeel alle aard van de bedrijfswagens te berekenen die van toepassing is vanaf 1 mei 2012.

Opmerking:

De tool op de website zal pas worden aangepast wanneer zowel op RSZ-vlak als op vlak van belastingen alle gegevens bekend zijn. 

Bron:

  • Artikel 38, § 3 quater, 9° van de Wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, BS 2 juli 1981, 8575.
  • Artikel 18, §3, punt 9 van het KB/WIB 92.