• nl
Taalkeuze

Indexatie CO2-bijdrage bedrijfswagens op 1 januari 2017

Categorie: Sociaal   Datum: 21/10/2016

Inleiding

Werkgevers dienen op het privégebruik van bedrijfswagens een (RSZ) solidariteitsbijdrage te betalen, de ‘CO2-bijdrage’. Deze CO2-bijdrage voor bedrijfswagens wordt jaarlijks met ingang van 1 januari geïndexeerd. Volgende formule dient hierbij gehanteerd te worden: basisbedrag x gezondheidsindexcijfer september 2016 (basis 1996) / gezondheidsindexcijfer september 2004 (basis 1996).

Bedragen vanaf 2017

Concreet geeft dit voor 2017: basisbedrag x (142,46/114,08).

Deze indexatie heeft tot gevolg dat vanaf 1 januari 2017 volgende bijdragen van toepassing zijn:

  • voor benzinevoertuigen: [(CO2-uitstoot x 9) – 768] / 12 x (142,46 /114,08) = bijdrage (in EUR);
  • voor dieselvoertuigen: [(CO2-uitstoot x 9) – 600] / 12 x (142,46 / 114,08) = bijdrage (in EUR);
  • voor voertuigen op LPG: [(CO2-uitstoot x 9) – 990] / 12 x (142,46 / 114,08) = bijdrage (in EUR);
  • voor elektrisch aangedreven voertuigen: 20,83 EUR x (142,46 / 114,08) = 26,01 EUR.

Belastbaar voordeel nog niet bekend!

Het belastbaar voordeel voor het privégebruik van de bedrijfswagen wordt berekend volgens een formule die rekening houdt met de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van de wagen. Deze formule bevat ook een referentie-CO2-uitstoot.

Ter herinnering: Vanaf 2014 wordt deze referentie-CO2-uitstoot berekend op een referteperiode van 12 maanden die start op 1 oktober en eindigt op 30 september (voorheen: van 1 januari tot en met 31 december). Op die manier moet de referentie-CO2-uitstoot tegen het einde van het kalenderjaar bekend zijn, zodat het juiste voordeel alle aard vanaf januari kan worden berekend (vroeger was dit gegeven pas later bekend, waardoor het voordeel alle aard moest herberekend worden voor de eerste maanden van het jaar).

Bron:

  • Artikel 38, § 3 quater, 9° van de Wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, BS 2 juli 1981, 8575.
  • Artikel 18, §3, punt 9 van het KB/WIB 92.