• nl
Taalkeuze

Indexatie bedragen SWT als gevolg van spilindexoverschrijding

Categorie: Sociaal   Datum: 3/06/2016

Als gevolg van de overschrijding van de spilindex in mei 2016, dienen ook de vergoedingen in het kader van SWT te worden aangepast vanaf 1 juni 2016.

Indexering aanvullende vergoeding werkloosheid met bedrijfstoeslag

De aanvullende vergoeding van alle werklozen met bedrijfstoeslag (SWT) moet worden geïndexeerd met 2%.
Voor de pseudo-bruggepensioneerden (SWAV) geldt dit enkel voor zover dit werd voorzien in de individuele of collectieve overeenkomst.

Indexering werkloosheidsuitkeringen

U dient naast de aanvullende vergoeding/ bedrijfstoeslag ook de werkloosheidsuitkering te indexeren met 2%.

Het nieuwe maximumbedrag van de werkloosheidsuitkeringen bedraagt 1.289,08 EUR/maand of 49,58 EUR/dag. Voor de werklozen met bedrijfstoeslag die een lagere werkloosheidsvergoeding ontvangen, dient u het bedrag van de werkloosheid te indexeren met 2%.

Dit geldt zowel voor alle werklozen met bedrijfstoeslagen (SWT) als voor de pseudo-bruggepensioneerden (SWAV).

Herberekening werknemersinhouding voor RSZ

De werknemersinhouding van 6,5% (of 4,5% in een aantal gevallen), welke wordt berekend op de som van de werkloosheidsuitkering en de aanvullende vergoeding, moet worden herberekend. Daarbij moet u rekening houden met de nieuwe bedragen van de aanvullende vergoeding (zie "Indexering aanvullende vergoeding werkloosheid met bedrijfstoeslag") en de werkloosheidsuitkering (zie "Indexering werkloosheidsuitkeringen") en de nieuwe drempelbedragen vanaf 1 juni 2016.

Deze werknemersinhouding mag immers niet tot gevolg hebben dat het inkomen van de werkloze met bedrijfstoeslag onder een drempelbedrag komt. Desgevallend zal men de inhouding moeten beperken.

Het nieuwe drempelbedrag voor een voltijdse werkloze met bedrijfstoeslag met gezinslast bedraagt 1.672,48 EUR. Voor een voltijds werkloze met bedrijfstoeslag zonder gezinslast bedraagt het drempelbedrag 1.388,51 EUR.

Dit geldt zowel voor alle werklozen met bedrijfstoeslagen als voor de pseudo-bruggepensioneerden.