• nl
Taalkeuze

Indexsprong goedgekeurd!

Categorie: Sociaal   Datum: 6/03/2015

Op de ministerraad van 27 februari 2015 werden een aantal belangrijke maatregelen goedgekeurd die een impact hebben op de tewerkstelling van werknemers.

De meest opmerkelijke beslissing betreft een goedkeuring van een voorontwerp van wet omtrent de “bevordering van de werkgelegenheid”. 

Eén van de elementen uit het voorontwerp betreft de omstreden indexsprong van 2%. In dit kader werden onderstaande maatregelen beslist:

  • de afgevlakte gezondheidsindex wordt geblokkeerd vanaf maart 2015, zodat de indexsprong van 2% kan worden doorgevoerd;
  • elke wettelijke of reglementaire bepaling met betrekking tot de prijsindex verwijst naar de door het voorontwerp bepaalde gezondheidsindex;
  • de economische overheidsbedrijven zijn voortaan onderworpen aan de toepassing van de wet van 26 juli 1996;
  • er wordt voorzien in strafrechtelijke en administratieve sancties voor werkgevers die de maatregelen voor loonmatiging of de blokkering van de index niet naleven.

Bron: