• nl
Taalkeuze

Individuele pensioentoezeggingen: kennisgeving aan FSMA tegen eind maart

Datum: 23/02/2018

Elke werkgever die aan zijn personeel individuele pensioentoezeggingen heeft gedaan, moet deze jaarlijks uiterlijk tegen 31 maart meedelen aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Een individuele pensioentoezegging is een verbintenis tot betaling van een aanvullend pensioen aan één of meerdere werknemers individueel.

Deze kennisgeving kan u UITSLUITEND PER POST doen aan FSMA, Afdeling Aanvullende pensioenen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, bij voorkeur aan de hand van het desbetreffende modeldocument van het FSMA.

U kan dit modeldocument “Formulier WAP-4” terugvinden op de website van het FSMA: www.fsma.be onder Home > Professionelen > Thema's > Pensioenen > Aanvullende pensioenen > WAP 4.